Hjemmeside opdateret

Vi har opdateret hjemmesiden, således at den bliver lidt hurtigere at indlæses. Dette er gjort ved hjælp af Ajax. De steder hvor der ingen hostnavn var, var siden langt tid om at indlæses, dette er nu fikset ved at vi … Læs resten

Flyttedag

Bedre hastigheder på vores hjemmeside. Vi har flyttet vores hjemmeside til en anden server, da den vi brugte var begyndt at være en del belastet af andre ting, og derfor kunne man opleve lange svartider. Dette skulle nu gerne blive … Læs resten